پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE اخذ پیش فاکتور(پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE) پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE
وبلاگicon
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

درباره ما:

این شرکت با مشاورت اقتصادی با بهترین مدیران بازرگانی و پیدا کردن بهترین موقیت خرید تجاری برای درخواست کننده پرفرما را ایجاد میکند
این شرکت برای صدور پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE تاسیس شده است

بایگانی

منــوی سایت

ADv ADv ADv

کارت بازرگانی چیست؟

یکی از مدارک اصلی که در رابطه با مبحث واردات / صادرات کالا الزام داشته و جزو یکی از ارکان اساسی این مقوله میباشد (  کارت بازرگانی  ) است  که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط مرکز و یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر میگردد .
کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد . تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.
 کاربردهای کارت بازرگانی:
  1. ثبت سفارش و ترخیص کالا 
  2.  واردات از مناطق آزاد
  3.  مبادرت به حق العمل کاری در گمرک 
  4. صادرات کلیه کالاهای مجاز
 

 ضمناً داشتن کارت بازرگانی برای واردات / صادرات الزامی بوده که حین ثبت سفارش کالا جزو مدارکی است که توسط بانکها از متقاضی اعتبار درخواست میگردد .
صدور کارت بازرگانی:
 برای صدور کارت بازرگانی دائم باید از طریق اداره کل ثبت شرکتهای محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتی و گواهی پلمپ دفاتر  نمود و سپس به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مرکز استان محل فعالیت بر حسب مورد مراجعه نمود ، پس از تکمیل پرونده و امضا کارت در اتاق مربوط جهت تایید نهایی به اداره کلبازرگانی استان مربوطه مراجعه کرد . کارت بازرگانی شرکت های خارجی جهت تایید به اداره کارت بازرگانی وزارت  ارسال می شود .
به موجب تصویبنامه شماره 80163/ت/68663 مورخ 17/12/76 *** شرکتهای تعاونی باید کارت بازرگانی خود را از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند .

شرایط اخذ کارت بازرگانی  :
الف /  اشخاص حقیقی ایرانی 
• داشتن حد اقل 21 سال تمام .
• برگ پایان خدمت نظام  و یا برگ معافیت برای اقایان .
• داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع .
• داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی  / استیجاری .
• داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی .
• داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانکهای عامل کشور . 
• سه ردیف اخر که با رنگ ابی مشخص گردیده معمولاً در رابطه با شرکتهای متقاضی اخذ کارت الزام خواهد داشت.
 ب /  اشخاص حقیقی غیرایرانی
• داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای" برگ پایان خدمت نظام / معافیت".
• داشتن پروانه کار و اقامت معتبر .

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی برای اشخاص حقیقی:


1. در خواست صدور کارت بازرگانی

2. کپی مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم)

3. کپی کارت ملی

4. تکمیل 1 برگ فرم عضویت اتاق(تایپ فارسی-لاتین)

5. تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

6. تکمیل 2 برگ فرم مشخصات بازرگانی(تایپ فارسی)

7. اصل و کپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی(فرم الف)

8. تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین(فرم ج) و کپی کارت بازرگانی بانضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تائید سابقه تجاری بیش از 3 سال(دارندگان مدارک دانشگاهی و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند)

9. اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی(فرم د)

10.دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.

11.اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکتها

12.اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه

13. 5 قطعه عکس 4×3 (جدید،تمام رخ،ساده)

14.دو سری فتوکپی از کلیه صفحات شناسنامه متقاضی(حداقل سن 21 سال تمام)و رویت اصل آن

15.دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن

16.دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار.(در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار،ارائه دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند،چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند،ارائه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است.)

17.اصل و فتوکپی فیش واریزی به حساب سازمان بازرگانی استان اصفهان با ذکر نام شرکت

18.اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی و فیش حق تمبر.

 

 
تذکر 1. کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر 2. در صورتی که متقاضی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف متقاضی می باشد.
تذکر 3. هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
 
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی برای اشخاص حقیقی:
  1- تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق .
  2- تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی .
  3- اصل و کپی فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی (فرم الف).
  4- تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین (فرم ج) و کپی کارت بازرگانی بانضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید تجاری بیش از 3 سال َ(دارندگان مدرک دانشگاهی لیسانس و همچنین دارندگان مجوز  تولید از یکی از وزارتخانه های  تولیدی نیازی به معرفی ندارند ).
 5- اصل و کپی فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء منقاضی توسط  دفاتر اسناد رسمی (فرم د).
 6- دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به تایید اداره ثبت رسیده باشند
 7- اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها .
 8- اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه .
 9- چهار قطعه عکس 4*6  (جدید ، تمام رخ ،سالم ).
 10- دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه (سن متقاضی حداقل 18 سال تمام )و رؤیت اصل .
 11- دو سری کپی کارت پایان خدمت یا کپی معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رؤیت اصل ان .
 12- دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ ، یا ارائه اجاره نامه مخصوص محل کار در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار ارائه  دو سری کپی از کلیه صفحات سند و رؤیت اصل سند . چنانچه به  صورت شاع تنظیم شده باشد علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این سند رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرفین متقاضی الزامی است .
 
تذکـــر :
1-  عدم اشتغال تمام وقت در دستگاهای دولتی (قوای سه گانه ) 
2-  حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل الزامی است .
3-  هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند داشته باشد .

 همانطوریکه در قسمت های قبلی اشاره شد یکی از مدارک اصلی در رابطه با واردات کالا که به بانکها تحویل میگردد ،  اخذ مجوز لازم از وزارتین بازرگانی ، صنایع ، کشاورزی و... میباشد .
 معمولاً برای ورود هر نوع اقلام وارداتی مجوز وزارت بازرگانی ضرورت داشته لکن با عنایت به نوع کالا سایر مجوزهای لازم نیز در اجرای جداول و تعرفه های کتاب مقررات صادرات و واردات کالا که همه ساله از طریق وزارتخانه یاد شده تدوین میگردد قابل ارائه خواهد بود .
مدارک مورد نیاز جهت ثبت سفارش کالا  ( مجوز وزارت بازرگانی ) :

• کارت بازرگانی معتبر .
•  تکمیل اوراق ثبت سفارش 5 برگی  باستناد " نمونه پیوست " .
• اصل پروفرما ( فاکتر کالا ) و ارائه کپی آن  ( درج شرایط ذیل در پروفرما ضروری است )

•  نام و آدرس کامل خریدار کالا ( شماره تلفن / فاکس / ایمیل ) .
•  نام و آدرس کامل فروشنده کالا ( شماره تلفن / فاکس / ایمیل ) .
•  مشخصات کامل کالای مورد نظر .
•  قیمت واحد کالا  فوب - FOB  (  این اصطلاحات در سر فصل مربوطه  توضیح داده خواهد شد ) – مبلغ کرایه حمل ( Freight  ) .
•  مقدار ،  وزن ، تعداد و نوع بسته بندی کالا .
•  نام کشور ذینفع ( فروشنده ) و نام کشور تولید کننده کالا .
•  نام کشور مبدا حمل ، محل بارگیری ، وسیله حمل و نهایتاً سررسید و مهلت حمل .
•  نام ارز مورد معامله و همچنین نحوه پرداخت وجه کالا .
•  نام مرز ورودی و گمرک مقصد .
•  و در نهایت امضا و مهر فروشنده کالا ذیل پروفرما و شماره و تاریخ صدور پروفرما .
  
  
موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
1.   شرکت تعاونی مرز نشینان
2. ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند
3 . پیله وران 
4.  کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار 
5.  کالاهایی که صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد
 
ماده 3- قانون مقررات صادرات و واردات و مبادرت برابر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد.

قوانین و بخشنامه های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی:
الف ـ بند 2 ماده 10 آیین نامه مقررات صادرات و واردات 73/02/06 
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند صادر می گردد.
تبصره : کلیه شرکتهای تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفا" از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند .
 2-1-1 اشخاص حقیقی ایرانی .
 2-1-1 داشتن حداقل سن 21 سال تمام  .
 2-1-2 داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
 2-1-3 داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به نأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
 2-1-4 داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت ، اعم از ملکی یا استیجاری .
 2-1-5  داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی .
 2-1-6 داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی .
 2-1-7 عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و قوای سه گانه .
 2-1-8 عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب .
 2-1-9 نداشتن محکومیت کیفری .
 
2-2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی :
 2-2-1 داشتن حکم شرایط مقرربرای اشخاص ایرانی باستثنای برگه پایان خدمت وظیفه  یا برگه معافیت .
 2-2-2 داشتن برگه کار و اقامت معتبر.
 2-2-3  محل متقابل کشور متبوع  آنها در مورد ایرانیان معتبر آن کشور در موارد خاصی که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متقاضی متقاضی به تشخیص وزارت ضرورت داشته باشد . وزارت مذکور میتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط محل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن محل متقابل به اتاق بازرگانی صنایع  و معادن ایران اعلام نماید.
 اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده ، سپس در ایران به ثبت رسیده باشد .
 2-3-1 مدیران عامل ورئیسان هیأت مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر در بند های (2-1-1) ،  (2-1-2)  ، (2-1-7) ، (2-1-8) ، (2-1-9) ، (2-2-2) ،  (2-2-3) باشند .
 2-3-2 مدیران شرکتهای تعاونی  و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع ، مشمول محدودیت بند(2-1-7 ) نخواهد بود .
 2-3-3 مدیران شرکت دولتی ، شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های موضوع حفاظت صنایع ، که حکم مدیریت آنها توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد. از ارائه گواهی بند موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود .
 2-3-4 شرکتها باید واجد شرایط در بندهای (2-1-4) ، (2-1-5 )، (2-1-2) و (2-1-8) باشند .
 
ابطال کارت بازرگانی:
مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر میباشد .
ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری یا اجباری باشد .
الف –ابطال اختیاری (انصراف)
اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاقهای بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمانهای بازرگانی استانها تقاضای ابطال کارت نمایند .
 
اشخاص حقوقی :
 
  1-  تقاضای شرکت
  2- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهار نامه مالیاتی آن پذیرفته شده است .
  3-  اظهار نامه ابطال ثبت  دفاتر تجاری .
  4- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهام عام و خاص و تعاونی ها و صورتجلسه  هیأت  مدیره برای سایر شرکتها .
  5- تصویر روزنامه رسمی اعلام رسمی  انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به ارائه مدارک مذکور در ردیفهای 3 و 4 نمی باشد .
  6- ارائه اصل کارت بازرگانی .
   اشخاص حقوقی :
  1- تقاضای شخص .
  2- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است .
  3- اظهار نامه ابطالی ثبت دفاتر تجاری.
  4- ارائه اصل کارت بازرگانی .
 
ب : ابطال اجباری :
در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی میتواند رأسا" نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد میرساند . لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید (بند 1 ماده 10 مکررات صادرات و واردات )
ضمنا" افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان بصورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می شوند . در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.            
تبصره 1 –محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود (ماده 30 قانون امور گمرک)
تبصره 2- به هر جهت ابطال کارت بزرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی (معاون بازرگانی خارجی) وزارت بازرگانی انجام می شود .
 
 
ح- تعلیق کارت بازرگانی :
در مواردی که کارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مفقود و یا به سرقت میرود متقاضی می تواند برای پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از کارت توسط دیگران درخواست تعلیق کارت بازرگانی خود  را با ارائه مدارک زیر نماید .
-  درخواست کتبی شخص اعم از حقیقی یا حقوقی .
-   آگهی موضوع در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار .
-   در صورتی که کارت به سرقت رفته باشد علاوه بر مدارک مذکور گواهی اداره آگاهی لازم است.
  


پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE اخذ پیش فاکتور(پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE)