پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE اخذ پیش فاکتور(پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE) پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE
وبلاگicon

درباره ما:

این شرکت با مشاورت اقتصادی با بهترین مدیران بازرگانی و پیدا کردن بهترین موقیت خرید تجاری برای درخواست کننده پرفرما را ایجاد میکند
این شرکت برای صدور پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE تاسیس شده است

بایگانی

منــوی سایت

ADv ADv ADv

سیستم های خرید داخلی

         سیستم های خرید داخلی

         تعاریف و اصطلاحات

بودجه: نوعی طرحریزی مالی شامل پیش بینی درآمد ها و هزینه های مربوط به یک سال مالی هر سازمان که در قالب واحد پول برآورد می شود.

اعتبار: عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور اجرای برنامه ها در بودجه مربوطه به تصویب میرسد.

         تعاریف و اصطلاحات

         تامین اعتبار: عبارت است از تخصیص همه یا قسمتی از اعتبارات مصوب برای اجرای طرحی با هزینه معین.

         پیش پرداخت: عبارت است از پرداختی که از محل اعتبار مربوط طبق احکام و مقررات و قراردادها پیش از اجرای تعهد صورت می گیرد.

         اقسام خرید

         خرید های برنامه ریزی شده

         خرید های موردی

         خریدهای متمرکز

         خریدهای غیر متمرکز

         پیش خرید

         خرید های برنامه ریزی شده

         در آغاز هر سال بر اساس برنامه های پیش بینی شده واحد های مختلف یک سازمان این نوع خریدها از طریق واحد تدارکات با توجه به اولویت ها انجام می شود.

         در شرکتهای تولیدی برنامه خرید معمولا بر اساس پیش بینی فروش و میزان تولید برنامه ریزی می شود.

         خرید های موردی

         این نوع خریدها بر اساس درخواست واحد های مصرف کننده ، برای آن دسته از کالاهایی که تهیه آنها نیازی به برنامه سالانه نداشته است یا بر حسب اظطرار مورد نیاز باشد انجام می شود.

         خریدهای متمرکز

 بعضی مواقع خرید های مورد نیاز موسسه توسط واحد تدارکات کل(مرکزی) یا کارپردازی تدارک می شود.

الزامات خرید متمرکز:

نیازهای واحد های مختلف مشابه باشد.

بخشها و کارخانجات متفرق نباشند.

         مزایای خرید متمرکز

         ایجاد تخصص در خرید

         صرفه جویی در بکار گیری نیروی انسانی

         افزایش امکان اخذ تخفیف

         کنترل بهتر و سریعتر موجودی انبارکاهش هزینه های مربوط به خریدهای مکرر

         خرید های غیر متمرکز

         در صورت پراکندگی جغرافیایی واحد ها و کارخانجات یک شرکت، هر کدام با داشتن اختیار، به خرید کالاهای مورد نیاز اقدام می کنند.

         خرید با نیازمندی های واقعی هر واحد هماهنگی دارد.

         خرید کالاهای تخصصی و فنی ، با هماهنگی واحد های ذینفع، سریعتر و صحیحتر انجام میشود.

         پیش خرید

         سلف خری معمولا به دو دلیل انجام میشود:

         تاثیر افزایش قیمت به حد اقل می رسد و شرکت از افزایش قیمت در بازار مصون خواهد بود.

         پیش خرید شرکت را از ابهامات روز افزون آینده و در دسترس نبودن کالا در بازار مصون می دارد.

         معایب:

         امکان کاهش قیمت و زیان شرکت سلف خر

         انواع خرید از لحاظ کمیت

         خرید های جزیی

         خرید های متوسط

         خرید های عمده

         خرید های جزیی

         به معاملاتی گفته می شود که مبلغ مورد معامله از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند.

         در این نوع معاملات تشریفات خاصی وجود ندارد و مامور خرید بنا به تشخیص خود کمترین بهای ممکن را در خرید ها می پردازد.

         خرید های متوسط

         مبلغ مورد معامله از بیست و پنج میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال باشد.

         اینگونه خرید ها با دریافت برگ استعلام قیمت انجام     می شود.

         تنظیم فرم استعلام حاوی مشخصات کالا مقدار،زمان و محل تحویل و مراجعه به چند فروشنده و درج شرایط در فرم مذکور.

         بررسی در سازمان و انتخاب بهترین گزینه با توجه به اهداف سازمان

         خرید های عمده

         معاملاتی که مبلغ معامله از دویست و پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد.(دیبایی1386)

         اینگونه خرید ها از طریق مناقصه عمومی یا محدود  انجام می شود.

          مناقصه و مزایده

         مناقصه:

         اقدام برای خرید کالا و یا دریافت خدمات به حد اقل قیمت ممکن که به دو شکل عمومی و محدود انجام می شود.

         مزایده:

         مزایده عبارت است از فروش کالا،اجناس اسقاط، فرسوده و یا زاید موسسه به بالاترین قیمت ممکن.

         مناقصه عمومی

         در مناقصه عمومی شرایط و مشخصات کلی مورد معامله بین فروشندگان و یا ارایه دهندگان خدمات به رقابت گذارده می شود و خریدار می تواند بیشترین استفاده را از شرایط ایجاد شده عاید خود کند.

         مناقصه عمومی با درج آگهی مناقصه در روزنامه آغاز    می شود.

         مناقصه محدود

         موسسه مناقصه گزار با ارسال دعوت نامه به تعدادی از فروشندگان کالا و یا ارایه دهندگان کار مناقصه را بین آنها انجام میدهد.

         دلایل استفاده از مناقصه محدود:

         به جهت تخصصی بودن کار ،مناقصه گزار از شرکت موسسات فاقد صلاحیت فنی د رمناقصه جلوگیری می کند.

         مهلت پیشنهاد دهندگان در مقایسه با مناقصه عمومی کوتاهتر است(شتاب بیشتر در انجام معامله)

         آگهی مناقصه

         موضوع مورد معامله بصورت آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و یا به تشخیص موسسه مناقصه گزار از یک تا سه نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محل منتشر می شود.

         نکات مهم جهت درج در آگهی مناقصه

         نوع،مقدار کالا و یا خدمات با ذکر مشخصات کامل آن

         مدت،محل و نحوه تحویل کالا یا انجام دادن کار

         بهای پیشنهادی به مبلغ مشخص به همراه قبض سپرده شرکت در مناقصه

         مدت قبول پیشنهادات و محل تسلیم آنها

         میزان سپرده جهت شرکت در مناقصه

         میزان تضمین حسن اجرای کار

         مدت بررسی پیشنهاد ها و زمان ابلاغ به برنده مناقصه

         روز، ساعت و محل قرائت پیشنهاد ها

         ترک مناقصه یا مزایده

         معاملات موسسات و سازمان های دولتی باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.در مواردی که انجام معامله بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص اعضای کمسیون مناقصه میسر یا به صلاح نباشد، می توان ترک مناقصه یا مزایده کرد. ترکیب هیئت ترک مناقصه یا مزایده، موضوع ماده 83، در قانون محاسبات عمومی مربوط به دستگاه های اجرایی بیان شده است.

         اهداف بخش خرید

         فراهم کردن بی وقفه مواد ،قطعات و خدمات مورد نیاز برای عملکرد سازمان

         تداوم بهبود کیفیت در مواد و قطعات خریداری شده

         شناسایی و یافتن تولید کنندگان رقیب در بازار

         خریداری اقلام استاندارد موجود در بازار و خدمات مورد نیاز به کمترین بهای ممکن

         دستیابی به اهداف خرید با کمترین حد ممکن هزینه های اجرایی

         اصل های مهم در خرید

         کیفیت مناسب

         کمیت(مقدار) مناسب

         قیمت مناسب

         منبع مناسب

         زمان مناسب

         کیفیت مناسب

         در بررسی کیفیت محصول، فقط داده ها و مشخصه های عمومی ذکر شده از جانب فروشنده کافی نیست، بلکه نمونه برداری از کالا و بررسی کیفیت فنی و آنالیز قطعات از سوی واحد کنترل کیفیت نیز ضروری است.

         در مورد کالاهای وارداتی رویه های استاندارد متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد.

         کمیت(مقدار) مناسب

         منظور از کمیت مناسب مقداری است که بر اساس مدلهای ریاضی نقطه و میزان سفارش تعیین می شود.

         خرید کمتر از حد اقتصادی و مقرون به صرفه ،باعث وقفه در تولید می شود و جمع شدن اقلام بیش از حد نیاز در انبار، به رکود سرمایه، زیان ناشی از فرسودگی،از مد افتادگی و خسارتهای دیگر می انجامد.

         قیمت مناسب

         در صورت برابری کیفیت، قیمت معمولا مهمترین فاکتور انتخاب یکی از گزینه ها می باشد.

         قیمت کالاهای واداتی از کشورهای مختلف تحت تاثیر کیفیت و هزینه حمل کالا می باشد.

         ارزش کالاهای وارداتی به هنگام ترخیص مورد بررسی قرار می گیرد.

         عوامل موثر بر قیمت کالای وارداتی و انواع روشهای تعیین ارزش...

         منبع مناسب

         برای انتخاب منبع مناسب از شاخصهای متعددی استفاده   می شود از جمله:

         سابقه و عملکرد گذشته کارخانه و نحوه فعالیت آن

         امکانات و ماشین آلات تولیدی و رساندن به موقع مواد اولیه

         استانداردها و مشخصه های  فنی کالاهای تولیدی

         ...

         زمان مناسب

         زمان تحویل کالا، یکی از مهمترین وظایف بخش خرید و از مسایل اساسی در امر برنامه ریزی و تولید است.

         عدم تحویل به موقع کالا اختلالات قابل توجهی در ساخت و تولید بوجود می آورد و در قیمت تمام شده اثرات مثبت یا منفی بر جای می گذارد.

         مزایای خرید از منابع داخلی

         سرعت در تامین کالا

         کاهش هزینه های حمل و نقل

         تشویق و تقویت بنیه تولید کنندگان

         فراهم کردن موجبات ترقی صنایع داخلی و توسعه اقتصادی کشور.

         جلوگیری از خروج ارز از کشورو متکی نبودن به کشورهای فروشنده

         مزایای خرید از منابع خارجی

         رفع نیازمندیهای ضروری

         تامین الگو و نمونه برای تولیدات داخلی

         ایجاد امکان صادرات کالا به کشور فروشنده در مقابل واردات اجناس از آن کشور

         آگاهی از فن آوری و پیشرفت صنعتی سایر کشور ها

         محاسن ساخت به جای خرید

         ارزانتر تمام شدن کالا در اغلب مواقع

         بالا رفتن مهارت و ابتکار سازندگان در امر تولید

         صرفه جویی در هزینه های مختلف خرید و حمل و نقل کالا

         ایجاد شرایطی که از وابستگی به خارج از کشور جلوگیری می کند و بروز خسارت ناشی از کمبود و نایاب شدن کالا را کاهش می دهد.

         خرید به هنگام(JIT)

         با اجرای JIT هماهنگی تولید با درخواست ایجاد می گردد و از مزایای آن کاهش مواد اولیه انجام کار در طی فرایند تولید و موجودی کالاهایی که مراحل ساخت آنها به پایان رسیده است   می باشد.که نتیجتا کاهش چشم گیر فضای مورد نیاز برای مراحل تولید را نیز در پی دارد.

         این روش بر حذف ضایعات از عرضه کننده متمرکز بوده و قیمت تمام شده در فرایند چرخه زنجیره تامین را تقلیل می دهد.

         سیستم JIT به ارایه همیشگی سفارشات و حمل دایم

 محصولات نیازمند است.

 


پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE اخذ پیش فاکتور(پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE)