پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE اخذ پیش فاکتور(پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE) پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE
وبلاگicon
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

درباره ما:

این شرکت با مشاورت اقتصادی با بهترین مدیران بازرگانی و پیدا کردن بهترین موقیت خرید تجاری برای درخواست کننده پرفرما را ایجاد میکند
این شرکت برای صدور پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE تاسیس شده است

بایگانی

منــوی سایت

ADv ADv ADv

انبارداری

 • انبارداری
 • مدرس : حسن تیموری
 • www.htimm.blogfa.com
 • تعریف انبارداری

   انبارداری عبارت است از دریافت مواد و اقلام،نگهداری صحیح و تحویل به موقع آنها به مصرف کننده با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان به نحوی که با اعمال کنترل دقیق، از میزان موجودی کالا در انبار و مقدار مصرف آن، و نیز از انباشته شدن بیش از حد موجودیها جلوگیری شود.

 • تعریف انبار
 • انبار به محل یا فضایی گفته می شود که بر اساس یک سیستم طبقه بندی صحیح، مواد اولیه، کالای نیم ساخته، محصول ساخته شده و یا فراورده های مختلف صنعتی بازرگانی در آن نگهداری می شود.
 • انواع انبار :

انواع انبارها :

انبارها را به طرق مختلف تقسیم بندی می کنند :

*          از نظر نوع کالاهای نگهداری شده

*          از نظر چگونگی و ماهیت عمل

*          از نظر فیزیک یا شکل ساختمانی

 • از نظر نوع کالاهای نگهداری شده

کالاها در بدو امر به شکل جامد ، مایع و گاز هستند و انبارداری هر یک به شیوه خاصی انجام می گیرد . علاوه بر شکل و حالت مواد ، شرایط و خصوصیات کالا در نوع انباری که برای نگهداری آن مورد نیاز است و تدابیری که به کار می رود ، در آن تأثیر دارد . از این نظر، انبارها به صورت زیر تقسیم بندی می شوند :

1)      انبار کالاهای معمولی                   

2)      انبار مواد قابل اشتعال و انفجار

3)      انبار کالاهای فاسد شدنی        

4)      انبار مواد شیمیایی و مسموم

5)      انبار مواد فله ای

 •  از نظر چگونگی و ماهیت عمل
 • با توجه به محل و موقعیت انبار ، ننحوه ساختن انبار ، تاسیسات مورد نیاز ، تنوع کالاهائی که وارد انبار می شوند ، میزان و حجم موادی که در طی زمان معین به انبار داخل و یا خارج می شوند ، همچنین موقعیت انبار در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی جامعه ، انبارها به صورت زیر تقسیم می شوند :
 1. انبارهای گمرکی و ترانزیت
 2. انبارهای توزیع کلی و محلی (سراها)
 3. انبارهای سازمانی و کارخانه
 •  از نظر فیزیک یا شکل ساختمانی
 1. انبار پوشیده : چنین مکانی از چهار طرف بسته دارای سقف ،دیوار ، در وسایل ایمنی و اطفای حریق کامل و ساختمان آن عمدتا بصورت ”سوله ” می باشد.
 2. انبار سر پوشیده : این انبار به صورت بارانداز وفقط دارای سقف و سکو می باشد . بدین ترتیب که اطراف آن باز و فاقد دیوار و حفاظ جانبی است .و کالاها را بارندگی و تابش مستقیم نور خورشید محافظت می کند
 3. انبارهای باز یا انبار با فضای باز: بصورت محوطه باز برای نگهداری ماشین آلات و..که عدم آسیب با نور و بارش
 4. انبارهای چهار دیواری بدون سقف: این انبار برای نگهداری کالاهایی که می خواهند در دید مراجعه کنندگان قرار نگیرند .
 • انبارهای سازمان های تولیدی و صنعتی :

برای به کارگیری سیستم صحیح انبارداری کالا لازم است شناسایی دقیقی از اقلام انبارها داشت . هر قلم کالایی که در انبارها نگهداری می شود ، جزء یکی از موارد زیر است  و هر سازمان بسته به نوع وظایف ، هدف ها و تولیدات خود یک یا چند نوع از انبارهای زیر را داراست .

1)      مواد اولیه و خام

2)      کالاهای نیم ساخته یا کالای در جریان ساخت

3)      محصول یا کالای ساخته شده

4)      لوازم مصرفی و ملزومات مصرفی

5)      اجناس خریداری شده برای فروش

6)      لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات

7)      ابزار آلات و قالب ها

8)      انبار ضایعات

 •  اهمیت و مزایای سیستم صحیح انبارداری:

ایجاد یک سیستم صحیح انبارداری در سازمان مزایایی به شرح زیر دارد :

Ø      با نظارت دقیق بر موجودی های انبار ، از افزایش بیش از اندازه و حد تعیین شده کالاها در انبار جلوگیری می شود و در نتیجه از ضرر و زیان های ناشی از تغییر قیمت ها یا خرابی و فساد کالاها جلوگیری می شود .

Ø      دریافت ، استقرار ، حفاظت و در دسترس قرار دادن کالاها در انبار به طرز درست و به سرعت و آسا نی انجام می پذیرد و نیازهای واحدها به موقع تأمین می شود .

Ø      از سفارشات اضافی و تکراری جلوگیری می گردد .

Ø      اطلاعات مورد نیاز مدیران درزمینه میزان موجودی ها و مصارف کالاها در هر زمان به نحو احسن تأمین شده و باعث تهسیل در شمارش می گردد .

Ø      با خرید به مقدار صرفه اقتصادی ،از راکد شدن سرمایه جلوگیری به عمل می آید .

Ø      در نتیجه نگهداری و حفاظت صحیح ازکالاها ، اتلاف ضایعات وسرقت به حداقل می رسد .

صدور به موقع قبض انبار سبب تسهیل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده و عملیات حسابداری  میشود .

Ø      باعث تسهیل عملیات شمارش ، موجودگیری و صورت برداری عملی از موجودی ها و همچنین تعیین ارزش موجودی جنس در پایان سال می گردد .

 • اهداف و وظایف انبارها:

هدف از تشکیل و ایجاد انبارها چه در سازمان های دولتی و چه در سازمان های خصوصی ، تهیه ، سفارش دهی ، تحویل گیری و نگهداری کالاهای مورد نیاز سازمان است . انبارداری عبارت است از کلیه فعالیت های مربوط به تهیه و نگهداری و تحویل مواد و اقلام مورد نیاز سازمان در زمان مناسب و مدیریت انبارداری نیز برنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی و هدایت و کنترل عملیات انبارداری است . وظایفی که به طور معمول برای انبارها انتظار می رود به شرح زیر است :

1)      برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز سازمان در شکل مطلوب خود .

2)      همکاری ومساعدت در خرید و تأمین و تهیه کالاها و کنترل ودریافت کالاهای خریداری شده .

3)      نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان . اجرای وظایف فوق مطابق با اصول و ضوابط صحیح انبارداری ، موجبات تسریع در انجام امور سازمان و تولید بی وقفه و مرغوب و صرفه جویی وکاهش هزینه های تولید را فراهم کرده و بنیه مالی سازمان را تقویت می نماید .

 • انبارداری باید در سه مرحله انجام شود :

1)      دریافت یا تحویل گرفتن کالا

2)      نگهداری و حفاظت اجناس و کالا در انبار ( انبار کردن )

3)      صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار

فرایند دریافت کالا:

جزء اول از مرحله اول انبارداری :شامل کنترل و بازرسی قبل ازتحویل گرفتن قطعی اجناس و کالا توسط انباردار می باشد که طبق ضوابط و براساس مدارک و در شرایط خاصی صورت می گیرد که در هر سازمانی روش آن تعیین و به موقع به اجرا گذاشته می شود .

جزء دوم از مرحله اول انبارداری: مربوط به عملیات صدور رسید انبار است که در مراحل بعدی انبارداری و حسابداری ازآن به عنوان سند انبار استفاده می شود . رسید انبار باید گویای کلیه مشخصات کمی و کیفی عمل انبارداری در این مرحله باشد .

 • گردش کلی کار :

گردش کلی کار عبارت است از مشخص کردن چگونگی اجرای کارها و وظایف محوله به واحدهای درگیر در سیستم تدارک ، گردش عملیات و مراحل اساسی کار تهیه و تدارک کالا و عملکرد واحدهای مختلف در سیستم تدارکات . گردش کلی کار عموماً به ترتیب زیر است :

1)      واحد متقاضی کالا پس از تشخیص لزوم دریافت کالا ، برگ در خواست کالا راتکمیل می کند و پس از تأیید آن توسط مسئول واحد مربوطه (کسب امضای مجاز) آن را به انبار می فرستد .

2)      انباردار پس از بررسی و تأیید صحت امضای مجاز روی برگ درخواست کالا ، از طریق مراجعه به «کارت انبار » ، از میزان موجودی کالای درخواست شده اطلاع حاصل می کند .

3)      در صورتی که از کالای درخواست شده به اندازه کافی موجود باشد ، انباردار از طریق صدور «برگ حواله انبار » کالا را تحویل می دهد و پس از ثبت در کارت انبار، یا ارسال یک نسخه برگ درخواست کالا و برگ حواله انبار، واحد حسابداری صنعتی(قیمت تمام شده ) را در جریان می گذارد .

4)      در مواردی که کالا درانبار نباشد ، (رسیدن کالا به نقطه سفارش )، و در صورت لزوم «برگ درخواست خرید» صادر می شود و به واحد تدارکات (خرید) ارسال می گردد .

5)      واحد تدارکات (خرید) مبلغ لازم برای خرید کالا را برآورد می کند (قیمت گذاری تقریبی ) و برای مشخص کردن وضع اعتبار، آن را به واحد حسابداری بازرگانی (بودجه )می فرستد .

6)      واحد حسابداری بازرگانی (بودجه ) پس از تشخیص و تثبیت وضع اعتبار، برگ درخواست خرید را برای تصمیم گیری به کمیسیون مالی می فرستد .

7)      با توجه به آیین نامه و شرایط خرید هر سازمان ، تصمیم گیری درباره تعیین اعتبار و اجرای عمل خرید توسط مقام صلاحیتدار سازمان یا کمیسیون مربوطه، انجام می شود .

8)      در صورت موافقت با خرید، واحد حسابداری بازرگانی(بودجه ) پس از تأمین اعتبار، برگ درخواست خرید موافقت و اعتبار تأمین شده را به واحد تدارکات (خرید) پس می فرستد .

9)      در صورتی که با خرید کالا موافقت نشود، نتیجه طی برگشت نسخه دوم برگ درخواست خرید به انبار و از طریق انبار به اطلاع واحد درخواست کننده می رسد . این امر ممکن است مستقیماً نیز به واحد درخواست کننده اعلام شود .

11)     با توجه به مقررات مربوط به خرید و از جنبه سقف مبلغ خرید ( جزیی، متوسط و عمده ) درباره خرید کالاها از داخل یا خارج کشور، تصمیم گیری لازم به عمل می آید .

12)واحد تدارکات(خرید ) ضمن اجرای عملیات خرید ، از طریق ارسال یک نسخه برگ سفارش خرید ، انبار را در جریان عملیات سفارش کالا قرار می دهد .

13) برگ سفارش خرید و کالای خریداری شده از طرف مأمور خرید یا فروشنده (در صورتی که خرید به صورت مناقصه اجرا شود )، یا مأمور ترخیص کالا از گمرکات (در صورت خرید از خارج کشور ) به واحد انبار فرستاده می شود .

14)واحد انبار پس از کنترل کمی وکیفی کالا با صدور «برگ رسید انبار »وصول کالا را به انبار اعلام می کند ؛ و به هنگام لزوم ، تحویل و تحول کالا درانبار با استفاده از «برگ صورت مجلس تحویل کالا» صورت می گیرد . سپس رسید انبار در کارت انبار عمل می شود .

15)در صورتی که کالای خریداری شده با مشخصات لازم در برگ سفارش خرید مطابقت نکند، واحد انبار طی «برگ گزارش کالای غیر قابل قبول » یا «برگ کالای برگشتی »، کالا را تأیید نمی کند و نتیجه را به اطلاع واحد تدارکات (خرید )می رساند تا آن واحد به منظور تعویض کالا اقدامات لازم را به عمل آورد .

16)واحد تدارکات (خرید ) پس از دریافت نسخه برگ رسید انبار مربوطه ، مدارک لازم  از جمله « برگ صورتحساب خرید » راتکمیل و برای اجرای امور مربوطه به واحد حسابداری صنعتی ( قیمت تمام شده ) می فرستند .

17)واحد حسابداری صنعتی (قیمت تمام شده ) پس از قیمت گذاری « برگ رسید انبار» براساس « برگ صورتحساب خرید » و ثبت در کارت های مربوطه ، اسناد را به واحد حسابداری بازرگانی (بودجه) می فرستد .

18)واحد حسابداری بازرگانی (بودجه) پس از صدور سند حسابداری ، مراتب را در دفاترمربوطه ثبت می کند .

19)انباردار پس از ثبت مشخصات کالا در کارت انبار ، واحد درخواست کننده کالا را از جریان رسیدن کالا به انبار (برای مراجعه و دریافت ) آگاه می سازد .

و در آخر برای خروج کالا از محوطه یا ساختمان از « برگ خروج کالا »  استفاده می شود . در حالت های دیگر عملیات تحویل و تحول کالا ، از« برگ رسید انبار مستقیم» ، «برگ برگشت کالا به انبار » و «برگ انتقال کالا »استفاده می شود .

 • مرحله دوم – مرحله نگهداری و حفاظت اجناس و کالا در انبار (انبار کردن) :

 انبار کردن یکی از مراحل مهم و با اهمیت مراحل انبارداری بشمار می رود .زیرا با انبار کردن کالا ، فرصت استفاده از کالا در زمان و مکان برای مصرف کننده فراهم می شود . به طوری که مصرف کننده قادر می گردد در یک زمان خاص و یا در یک مکان به خصوص ، آن کالا را به مقدار مورد نیاز ، مورد استفاده قرار دهد.

ترتیب و روش مقرر در نگهداری و حفاظت اجناس و کالا در انبار براساس مراحل زیر استوار می گردد که عبارتند از :

 الف – تعیین محل قرار دادن کالا در انبار ( راهرو ، ردیف ، قفسه ، طبقه)

  ب -  چیدن و انبار کردن کالا

  ج – تهیه کارت شناسایی کالا و نصب آن بر روی اجناس و کالا در انبار

   د  – نگهداری و حفاظت کالا در انبار

 •  تعیین محل قرار دادن کالا در انبار :

این امکان وجود دارد اجناس مشابه ای در یک موسسه ای قابلیت جایگزینی با یکدیگر را داشته باشند . بنابراین انباردار می بایست در خصوص تعیین محل مناسب برای استقرار این نوع اجناس به گونه ای عمل کند که ارتباط انواع آنها با یکدیگر برقرار شود تا در صورت نیاز به هریک  از آنها ، امکان دسترسی به کالای مورد نظر به سهولت مقدور گردد . انباردار با در کنار هم و یا نزدیک قرار دادن این اجناس ، باعث کوتاه شدن مسافت جا به جایی و حمل ونقل ، کاهش خستگی ، تسهیل در دسترسی به موقع و فراهم سازی کالا در پاسخگویی به درخواست ها         می گردد.

به همین دلیل ، محل قرار دادن کالا در انبار و انتخاب انبار باید با دقت وتأمل بیشتری صورت گیرد. ضمن آنکه نحوه چیدن و انبار کردن کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است که شامل :

*       وضعیت انتخاب محل

*      نحوه قرار دادن کالا در انبار

*      استفاده مفید از بیشترین فضای داخل انبار

*      رعایت اصول طبقه بندی کالا

*      جلوگیری از تداخل شماره کالا واجناس

*      عدم آسیب رسانی به کالا

*      سهولت بیشتر در دسترسی و مهیاسازی کالا

*      سهولت در شمارش موجودی کالا

علاوه بر این ها عوامل دیگری نیز می تواند محل استقرارو قراردادن کالا در انبار را تحت تأثیر قرار دهند :

*      محل وموقعیت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار

*      امکانات و تجهیزات انبار

*      خصوصیات فیزیکی کالا

*      خصوصیات کیفی و شیمیایی کالا

 • چیدن و انبارکردن کالا:

پس از اینکه برای کالا محل مناسب استقرار در نظر گرفته شد ، نسبت به چیدن و انبارکردن آن اقدام می شود . چیدن صحیح ومنطقی کالا درانبارباعث افزایش کارآیی درپاسخگویی به درخواست ها، تسریع در شناسایی کالا ، افزایش قابلیت دسترسی به اقلام موجود در انبار، استفاده بیشتر از فضای موجود در انبار ، موقعیت کالا در انبار و آسیب ندیدن آنها می شود . به طور کلی چیدن کالا در انبار به دو صورت انجام می گیرد :

         انباشتن کالا بر روی یکدیگر

         چیدن کالا به ترتیب نظم و شماره کالا

در روش اول کالاها بر روی یکدیگر و روی هم چیده و انباشته می شوند . اصولاً در این روش کالاها و اجناسی را می توان به صورت انبوه نگهداری کرد که نوع بسته بندی آن به صورت کارتن ، جعبه ،بشکه ،عدل ،صندوق و یا به صورت فله باشند . این نوع بسته بندی اجناس و کالا باعث می گردد از فضای انبار حداکثر استفاده شود ، و هزینه های انبارداری مقرون به صرفه تر باشد.

 روش دوم باید در محل هایی که انبار قابلیت کنار یکدیگر قرار دادن انواع اجناس وکالا را دارد انجام شود . یکی از محل هایی که چنین امکانی را فراهم می سازد ، وجود قفسه های مناسب برای استقرار و چیدن انواع کالا در انبار می باشد . قفسه ها در انبار قادر است نظم و ترتیب لازم را برای چیدن و تعیین موقعیت اجناس و کالا فراهم سازد . هر موسسه ای بنا به          ویژگی های اجناس و کالای موجود در انبار خود ،روش طبقه بندی موجودیها را انتخاب می کند و ظرفیت کل انبار را جهت قفسه بندی و ایجاد فواصل بین قفسه ها (در نظر گرفتن راهروها) و تعداد طبقات قفسه های مورد نیاز جود تعیین می نماید .

روش های چیدن کالا در انبار :

*      روش چیدن کالا بر حسب حروف الفبا

*      روش چیدن کالا بر حسب مراحل انجام کار

*      روش چیدن کالا براساس حافظه

*      روش چیدن کالا براساس هر گروه از اجناس

*      روش چیدن کالا براساس ترکیبی از هر گروه و ماهیت آنها

 • تهیه کارت شناسایی کالا و نصب آن بر روش اجناس و کالا درانبار :

پس از تعیین  محل و استقرار اجناس  و چیدن کالاها در انبار ، می بایست اقدام به تهیه کارت شناسایی کالا که حاوی اطلاعات مربوط به آن کالا یعنی نام و مشحصات کالا، شماره کالا و هم چنین مکان آن کالا یعنی شماره راهرو، ردیف ، قفسه و طبقات کرد . سپس هر کارت شناسایی کالا را در مقابل آن کالا و در طبقه مربوطه نصب و الصاق کرد و اطلاعات مذکور را در دفتر راهنمای اجناس منعکس و درج نمود تا در مواقع پاسخگویی به درخواست کالا از سوی متقاضیان بتوان به آسانی به محل استقرار آن کالا در انبار دسترسی پیدا کرد.

 • نگهداری و حفاظت کالا در انبار :

نگهداری و حفاظت کالا در طول مدتی که کالا در انبار بوده و در اختیار انباردار می باشد یکی از وظایف اصل انباردار بشمار می رود . ضمن آن که در این مرحله از مراحل انبارداری ، انباردارمی بایست برای نگهدداری و حفاظت از موجودیهای کالا در انبار به نکات ایمنی توجه کرده و اقدامات لازم را به شرح ذیل انجام دهد :

*      قرار دادن اجناس و کالاها به شکلی که با یکدیگر اختلاط پیدا نکنند .

*      ثبت مشخصات و مقادیر وارده و موجودیهای آن در کارتی به نام کارت انبار (درغیاب سیستم رایانه ای ) .

*      کنترل گاه به گاه اجناس و تطابق آنها با مقادیر موجودیهای کالا مندرج در کارت انبار از طریق شمارش فیزیکی و عینی کالاها .

*      حفاظت از سرقت ، آتش سوزی وهرعامل از بین برنده یا ضایع کننده دیگر.

 بنابراین در این مرحله باید اجناس و کالاها به همان شکل که تحویل گرفته شده نگهداری شوند تا در موقع لزوم قابل تحویل و استفاده باشند . 

 • مرحله سوم – مرحله صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار :

سومین و آخرین مرحله انبارداری ، رساندن اجناس و کالای مورد تقاضای مصرف کنندگان یا خریداران کالاست که نیز تحت شرایطی و مبتنی بر مدارک و مجوزهای لازم صورت می گیرد. هیچ کالا یا جنسی بدون صدور مدرک ( مانند برگ درخواست کالا ازانبار و یا حواله انبار و نظایر آن ) وبدون داشتن امضاهای مجاز و تصویب فرد مسئول از انبار خارج نمی شود . هم چنین مدارک و اسناد باید آن قدر کامل و روشن تنظیم گردند که قسمت ها و واحدهای ذیربط و ذینفع در یک موسسه بتواند آن را مورد استفاده قرار دهند . درهرحال صدور یا تحویل اجناس و کالا از انباربر دو اصل استوار می باشد و آنها عبارتند از :

1)      صدور یا تحویل اجناس و کالا می بایست طبق مشخصات مندرج در برگ درخواست کالا از انبار و براساس ضوابط و مدارک مستدل و مستند که در یک موسسه تعیین شده است ، انجام شود . در این مرحله انباردار می بایست پس از دریافت برگ درخواست کالا ازانبار و ملاحظه کلیه مندجات آن و اطمینان از درستی مشخصات کالا ، شماره کالا و امضاهای مجاز آن ، دقیقاً همان اجناس و کالای مورد نظر را با توجه به مقادیر مورد نیاز قسمت متقاضی که برگ درخواست کالا از انبار قید شده است تحویل دهد .

 موضوعی که انباردار می باید در این مرحله بدان دقت کامل کند ، این است که مقادیر کالای درخواست شده نباید با میزان کالای تحویلی مغایرت داشته باشد. در غیر این صورت ، ابتدا باید برگ درخواست کالا از انبار توسط مسئول قسمت درخواست کننده ( متقاضی ) اصلاح و تعدیل گردد، سپس انباردار نسبت به تحویل مقادیر تعدیل شده کالای مورد نظر مبادرت کند . در هر حال، انباردار می بایست در مرحله تحویل دادن کالا به قسمت متقاضی و با افراد مراجعه کننده به انبار دقت لازم را به عمل آورد .

2)      دومین اصل در مرحله تحویل دادن اجناس و کالا و خروج آنها از انبار این است که انباردار می بایست نسبت به صدور حواله و یا دریافت رسید از تحویل گیرنده کالا و اجناس اقدام کند. از آن جایی که رسید تحویل کالا (حواله انبار ) یکی از مدارک مستدل و مستند هر انبار در زمان خروج کالا از انبار محسوب می شود . بنابراین به منظور یکنواخت کردن دریافت رسید تحویل دادن کالا از برگ های چاپی خاصی تحت عنوان « حواله انبار » استفاده می کنند . برگ حواله انبار را می توان برای هر انبار بطور جداگانه و مستقل از سایر انبارها طراحی و چاپ کرد و یا بطور یکسان و مشابه در کلیه انبارهای یک موسسه مورد استفاده قرار داد . حواله انبار مواد اولیه ، حواله انبار قطعات و لوازم یدکی ،حواله انبار کالا و سایر حواله انبارهای اجناسی که دارای انبارهای مخصوص به خود هستند از جمله اسناد و مدارک مثبته انبار در یک موسسه محسوب می شوند .

 • کد گذاری کالا
 • کد گذاری عبارت است از مجموعه ای مرتب از علامتها یا نشانه های قراردادی بصورت حرف یا عدد یا ترکیبی از آن دو، که برای ایجاد نوعی هویت منحصر به فرد به جنس و کالای مورد نظر اختصاص می یابد.
 • هدف کد گذاری

تشخیص و تفکیک اجناس و اقلام مختلف از یکدیگر و طبقه بندی مواد و اشیا و موضوعات برای تجزیه تحلیل بهتر،به نحوی که:

 • از نوشتن شرح طویل و توصیفی اجناس جلوگیری شود.
 • مراجعه به اطلاعات مربوط به موجودی انبار به راحتی صورت گیرد و میزان مصرف به سادگی بطور مطمئن و دقیق برنامه ریزی و کنترل شود.
 • روشهای کدگذاری
 • روش شماره گذاری ساده با اعداد ترتیبی
 • روش الفبایی(ترتیب حروف الفبایی نام کالا)
 • روش تلفیقی حرف و عدد
 • روش اعشاری یا دیویی
 • روش نیمونیک
 • روش کدگذاری بر اساس طبقه بندی کالا
 • روش کدگذاری MESC(وزارت نفت:10 رقم)
 • روش شماره گذاری ساده با اعداد ترتیبی
 • به اقلام موجود در انباراعداد متوالی و ردیف اختصاص داده می شود .
 • روش الفبایی(ترتیب حروف الفبایی نام کالا)

کالاها به ترتیب الفبایی حروف نام آنها در قفسه ها قرار داده می شوند .

 • روش تلفیقی حرف و عدد

کالاها معمولا بر اساس حروف اول کالا و شماره ردیفی که به هر یک از اجناس داده می شود کد گذاری می شوند .

 • روش اعشاری یا دیویی

در مواردی استفاده می شود که کمیت اقلام باید کد گذاری شود . بدین منظور که کالاها دارای زیر مجموعه می باشند .

 • روش نیمونیک

برای انبارهای با موجودی کم بکار می رود بدین صورت که از حروف اول کالا یا خلاصه اسامی آنها بعنوان کد جنس استفاده می شود .

 • روش کدگذاری بر اساس طبقه بندی کالا

تخصیص شماره به هریک از طبقات که صفات یا کاربرد مشترک دارند

 • روش کدگذاری MESC(وزارت نفت:10 رقم)

روش کد گذاری کالا و قطعات ویژه وزارت نفت

   *     ***     **      **       **

  نمودار   م جنس        فرعی تر      فرعی        اصلی

 • نکات مهم در چیدن اجناس در انبار
 • میزان تقاضا(مکان و نزدیکی به درب خروج)
 • وجه تشابه
 • اندازه و حجم کالا(فاصله از درب خروج و ارتفاع)
 • مشخصات کیفی اجناس(ویژگیهای شیمیایی و قابلیت احتراق و ...)
 • علایم استاندارد و بسته بندی
 • برچسب عکس چتر
 • برچسب گیلاس شیشه ای
 • علامت
 • برچسب قابل اشتعال
 • برچسب قابل انفجار
 • علامت دو خط موازی و عددی بالای آن
 • ...
 • محل اجناس در انبار
 • شماره انبار
 • شماره قفسه/ جایگاه زمینی
 • شماره طبقه
 • شماره قسمت در طبقه
 • شماره بخش در قسمت
 • سیستم کاردکس
 • به عمل ثبت و نگهداری اطلاعات گوناگون مربوط به فعل و انفعالات یک کالا در انبار جهت آگاهی از مقدار وارده، صادره، موجودی و محل نگهداری آن، سیستم کاردکس گفته می شود.

مزایای سیستم کاردکس:

 • دسترسی به میزان موجودی هر قلم جنس
 • کسب اطلاع از میزان سفارش، حد اقل و حد اکثر موجودی
 • تشخیص اقلام کم گردش و راکد
 • سهولت ارایه آمارهای مورد نیاز
 • ورود کالا به انبار
 • دریافت کالا از طریق خرید داخلی
 • دریافت کالا از طریق خرید خارجی
 • برگشت کالای مازاد بر نیاز
 • دریافت کالای ساخته شده در کارگاه های موسسه
 • دریافت کالای امانی
 • نقل و انتقال کالا بین انبارها
 • صدور کالا از انبار
 • درخواست کالا و مواد از انبار
 • صدور ابزار از انبار
 • برگشت کالای امانی دریافتی
 • کالای غیر قابل قبول

 


پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE اخذ پیش فاکتور(پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE)